Orddeling av lobotomist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lobotomist? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

lo-bot-o-mist

Siste orddelinger av dette språket