Orddeling av lobotomy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lobotomy? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

lo-bot-o-my

Definisjon av lobotomy:

1.
Surgical interruption of nerve tracts to and from the frontal lobe of the brain
Often results in marked cognitive and personality changes

Synonym av lobotomy:

noun leukotomy, leucotomy, prefrontal lobotomy, prefrontal leukotomy, prefrontal leucotomy, frontal lobotomy, psychosurgery

Siste orddelinger av dette språket