Orddeling av locale

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locale? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-cale

Definisjon av locale:

1.
The scene of any event or action (especially the place of a meeting)

Synonym av locale:

noun venue, locus, scene

Siste orddelinger av dette språket