Orddeling av locality

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locality? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

lo-cal-i-ty

Definisjon av locality:

1.
A surrounding or nearby region
The plane crashed in the vicinity of Asheville It is a rugged locality He always blames someone else in the immediate neighborhood I will drop in on you the next time I am in this neck of the woods

Synonym av locality:

noun vicinity, neighborhood, neighbourhood, neck of the woods, section

Siste orddelinger av dette språket