Orddeling av locater

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locater? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-cater

Definisjon av locater:

1.
A person who fixes the boundaries of land claims

Synonym av locater:

noun locator, surveyor

Siste orddelinger av dette språket