Orddeling av locator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locator? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

lo-ca-tor

Definisjon av locator:

1.
A person who fixes the boundaries of land claims

Synonym av locator:

noun locater, surveyor

Siste orddelinger av dette språket