Orddeling av locket

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locket? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lock-et

Definisjon av locket:

1.
A small ornamental case
Usually contains a picture or a lock of hair and is worn on a necklace

Synonym av locket:

noun case

Siste orddelinger av dette språket