Orddeling av loco

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loco? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-co

Definisjon av loco:

1.
Informal or slang terms for mentally irregular
It used to drive my husband balmy

Synonym av loco:

adj balmy, barmy, bats, batty, bonkers, buggy, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kooky, kookie, loony, loopy, nuts, nutty, round the bend, around the bend, wacky, whacky, insane

Siste orddelinger av dette språket