Orddeling av locomotory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locomotory? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

lo-co-mo-to-ry

Siste orddelinger av dette språket