Orddeling av locus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-cus

Definisjon av locus:

1.
The scene of any event or action (especially the place of a meeting)
2.
The specific site of a particular gene on its chromosome
3.
The set of all points or lines that satisfy or are determined by specific conditions
The locus of points equidistant from a given point is a circle

Synonym av locus:

noun venue, locale, scene
noun site, situation
noun set

Siste orddelinger av dette språket