Orddeling av locust

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet locust? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-cust

Definisjon av locust:

1.
Migratory grasshoppers of warm regions having short antennae
2.
Hardwood from any of various locust trees
3.
Any of various hardwood trees of the family Leguminosae

Synonym av locust:

nounshort-horned grasshopper, acridid
noun wood
nounlocust tree, tree

Siste orddelinger av dette språket