Orddeling av lodging

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lodging? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lodg-ing

Definisjon av lodging:

1.
Structures collectively in which people are housed
2.
The state or quality of being lodged or fixed even temporarily
The lodgment of the balloon in the tree
3.
The act of lodging

Synonym av lodging:

noun housing, living accommodations, structure, construction
noun lodgment, lodgement, fastness, fixedness, fixity, fixture, secureness
noun residency, residence, abidance

Siste orddelinger av dette språket