Orddeling av loftiness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loftiness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lofti-ness

Definisjon av loftiness:

1.
The quality of being high or lofty
2.
Impressiveness in scale or proportion

Synonym av loftiness:

noun highness, height, tallness
noun stateliness, majesty, impressiveness, grandness, magnificence

Siste orddelinger av dette språket