Orddeling av logarithm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet logarithm? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

log-a-rithm

Definisjon av logarithm:

1.
The exponent required to produce a given number

Synonym av logarithm:

noun log, exponent, power, index

Siste orddelinger av dette språket