Orddeling av loggerhead

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loggerhead? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

log-ger-head

Definisjon av loggerhead:

1.
A stupid person
These words are used to express a low opinion of someone's intelligence
2.
Very large carnivorous sea turtle
Wide-ranging in warm open seas

Synonym av loggerhead:

noun dunce, dunderhead, numskull, blockhead, bonehead, lunkhead, hammerhead, knucklehead, muttonhead, shithead, fuckhead, simpleton, simple
nounloggerhead turtle, Caretta caretta, sea turtle, marine turtle

Siste orddelinger av dette språket