Orddeling av logging

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet logging? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

log-ging

Definisjon av logging:

1.
The work of cutting down trees for timber
2.
Enter into a log, as on ships and planes
3.
Cut lumber, as in woods and forests

Synonym av logging:

noun work

Siste orddelinger av dette språket