Orddeling av logicism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet logicism? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

logi-cism

Synonym av logicism:

nounphilosophical doctrine, philosophical theory

Siste orddelinger av dette språket