Orddeling av logjam

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet logjam? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

log-jam

Definisjon av logjam:

1.
Any stoppage attributable to unusual activity
The legislation ran into a logjam
2.
An immovable mass of logs blocking a river

Synonym av logjam:

noun arrest, check, halt, hitch, stay, stop, stoppage
noun mass

Siste orddelinger av dette språket