Orddeling av logotype

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet logotype? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

lo-go-type

Definisjon av logotype:

1.
A company emblem or device

Synonym av logotype:

noun logo, trademark

Siste orddelinger av dette språket