Orddeling av logrolling

Prøver du å orddele logrolling? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

logrolling

Definisjon av logrolling:

1.
Act of exchanging favors for mutual gain
Especially trading of influence or votes among legislators to gain passage of certain projects
2.
Rotating a log rapidly in the water (as a competitive sport)

Synonym av logrolling:

noun exchange
noun birling, spin, twirl, twist, twisting, whirl

Siste orddelinger av dette språket