Orddeling av loll

Prøver du å orddele loll? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

loll

Definisjon av loll:

1.
Hang loosely or laxly
His tongue lolled
2.
Be lazy or idle
Her son is just bumming around all day

Synonym av loll:

verb droop, dangle, swing, drop
verb bum, bum around, bum about, arse around, arse about, fuck off, loaf, frig around, waste one's time, lounge around, loll around, lounge about, idle, laze, slug, stagnate

Siste orddelinger av dette språket