Orddeling av loneliness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loneliness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

lone-li-ness

Definisjon av loneliness:

1.
The state of being alone in solitary isolation
2.
Sadness resulting from being forsaken or abandoned
3.
A disposition toward being alone

Synonym av loneliness:

noun solitariness, isolation
noun forlornness, desolation, sadness, unhappiness
noun aloneness, lonesomeness, solitude, disposition, temperament

Siste orddelinger av dette språket