Orddeling av long-suffering

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet long-suffering? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

long-suf-fer-ing

Synonym av long-suffering:

adj enduring, patient
noun long-sufferance, endurance

Siste orddelinger av dette språket