Orddeling av longhand

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet longhand? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

long-hand

Definisjon av longhand:

1.
Rapid handwriting in which letters are set down in full and are cursively connected within words without lifting the writing implement from the paper
2.
Having words written out in full by hand
Longhand writing

Synonym av longhand:

adj written
nounrunning hand, cursive, cursive script, handwriting, hand, script

Siste orddelinger av dette språket