Orddeling av longitude

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet longitude? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

lon-gi-tude

Definisjon av longitude:

1.
The angular distance between a point on any meridian and the prime meridian at Greenwich

Synonym av longitude:

noun meridian, line of longitude, great circle

Siste orddelinger av dette språket