Orddeling av longways

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet longways? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

long-ways

Definisjon av longways:

1.
Country dancing performed with couples in two long lines facing each other
2.
In the direction of the length
He cut the paper lengthwise

Synonym av longways:

nounlongways dance, country-dance, country dancing, contredanse, contra danse, contradance
adv lengthways, lengthwise, longwise, longitudinally

Siste orddelinger av dette språket