Orddeling av loony

Prøver du å orddele loony? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

loony

Definisjon av loony:

1.
Someone deranged and possibly dangerous
2.
Informal or slang terms for mentally irregular
It used to drive my husband balmy

Synonym av loony:

adj balmy, barmy, bats, batty, bonkers, buggy, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kooky, kookie, loco, loopy, nuts, nutty, round the bend, around the bend, wacky, whacky, insane
noun crazy, looney, weirdo, lunatic, madman, maniac

Siste orddelinger av dette språket