Orddeling av loquaciousness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loquaciousness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

lo-qua-cious-ness

Synonym av loquaciousness:

noun garrulity, garrulousness, loquacity, talkativeness, communicativeness

Siste orddelinger av dette språket