Orddeling av loquacity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loquacity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

lo-quaci-ty

Definisjon av loquacity:

1.
The quality of being wordy and talkative

Synonym av loquacity:

noun garrulity, garrulousness, loquaciousness, talkativeness, communicativeness

Siste orddelinger av dette språket