Orddeling av lory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lory? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lo-ry

Definisjon av lory:

1.
Small brightly colored Australasian parrots having a brush-tipped tongue for feeding on nectar and soft fruits

Synonym av lory:

noun parrot

Siste orddelinger av dette språket