Orddeling av lotto

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lotto? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lot-to

Definisjon av lotto:

1.
A game in which numbered balls are drawn at random and players cover the corresponding numbers on their cards

Synonym av lotto:

noun bingo, beano, keno, board game

Siste orddelinger av dette språket