Orddeling av louden

Prøver du å orddele louden? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

louden

Definisjon av louden:

1.
Become louder
The room loudened considerably
2.
Cause to become loud

Synonym av louden:

verbchange intensity
verb change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket