Orddeling av louvre

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet louvre? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lou-vre

Definisjon av louvre:

1.
An art museum that is a famous tourist attraction in Paris
2.
One of a set of parallel slats in a door or window to admit air and reject rain

Synonym av louvre:

noun Louvre, Louvre Museum, museum
noun louver, fin, slat, spline

Siste orddelinger av dette språket