Orddeling av loved

Prøver du å orddele loved? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

loved

Definisjon av loved:

1.
Held dear
His loved companion of many years

Synonym av loved:

adj loved, admired, adored, idolized, idolised, worshipped, beloved, darling, dear, blue-eyed, fair-haired, white-haired, cherished, precious, treasured, wanted, favored, favorite, favourite, pet, preferred, wanted

Siste orddelinger av dette språket