Orddeling av nanometre

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet nanometre? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

nanome-tre

Synonym av nanometre:

noun nanometer, nm, millimicron, micromillimeter, micromillimetre, metric linear unit

Siste orddelinger av dette språket