Orddeling av nicknack

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet nicknack? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

nick-nack

Definisjon av nicknack:

1.
Miscellaneous curios

Synonym av nicknack:

noun bric-a-brac, knickknack, knickknackery, whatnot, curio, curiosity, oddity, oddment, peculiarity, rarity

Siste orddelinger av dette språket