Orddeling av nitwitted

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet nitwitted? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

nitwit-ted

Synonym av nitwitted:

adj senseless, soft-witted, witless, stupid

Siste orddelinger av dette språket