Orddeling av opalize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet opalize? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

opal-ize

Synonym av opalize:

verb opalise, change, alter, modify
verb opalise, convert

Siste orddelinger av dette språket