Orddeling av organisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet organisation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

or-gan-i-sa-tion

Synonym av organisation:

noun arrangement, organization, system, structure
noun administration, governance, governing body, establishment, brass, organization, body
noun organization, social group
noun organization, system, orderliness, methodicalness
noun organization, administration, disposal
noun organization, activity
noun constitution, establishment, formation, organization, beginning, start, commencement

Siste orddelinger av dette språket