Orddeling av oscillate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet oscillate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-cil-late

Definisjon av oscillate:

1.
Be undecided about something
Waver between conflicting positions or courses of action He oscillates between accepting the new position and retirement
2.
Move or swing from side to side regularly
The needle on the meter was oscillating

Synonym av oscillate:

verb hover, vibrate, vacillate, hesitate, waver, waffle
verb vibrate, swing, sway

Siste orddelinger av dette språket