Orddeling av osculation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osculation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-cu-la-tion

Synonym av osculation:

noun contact
noun kiss, buss, touch, touching

Siste orddelinger av dette språket