Orddeling av osier

Prøver du å orddele osier? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

osier

Definisjon av osier:

1.
Flexible twig of a willow tree
2.
Any of various willows having pliable twigs used in basketry and furniture

Synonym av osier:

noun withe, withy
noun willow, willow tree

Siste orddelinger av dette språket