Orddeling av osmium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osmium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-mi-um

Definisjon av osmium:

1.
A hard brittle blue-grey or blue-black metallic element that is one of the platinum metals
The heaviest metal known

Synonym av osmium:

noun Os, atomic number 76, metallic element, metal

Siste orddelinger av dette språket