Orddeling av osmoregulator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osmoregulator? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

os-moreg-u-la-tor

Siste orddelinger av dette språket