Orddeling av osmoregulatory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osmoregulatory? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

os-moreg-u-la-to-ry

Siste orddelinger av dette språket