Orddeling av osmoses

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osmoses? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

os-moses

Siste orddelinger av dette språket