Orddeling av osmosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osmosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-mo-sis

Definisjon av osmosis:

1.
(biology, chemistry) diffusion of molecules through a semipermeable membrane from a place of higher concentration to a place of lower concentration until the concentration on both sides is equal

Synonym av osmosis:

noun diffusion

Siste orddelinger av dette språket