Orddeling av osprey

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osprey? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

os-prey

Definisjon av osprey:

1.
Large harmless hawk found worldwide that feeds on fish and builds a bulky nest often occupied for years

Synonym av osprey:

nounfish hawk, fish eagle, sea eagle, Pandion haliaetus, hawk

Siste orddelinger av dette språket