Orddeling av ossicle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ossicle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-si-cle

Definisjon av ossicle:

1.
A small bone
Especially one in the middle ear

Synonym av ossicle:

noun bonelet, ossiculum, bone, os

Siste orddelinger av dette språket