Orddeling av ossification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ossification? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

os-si-fi-ca-tion

Synonym av ossification:

nounorganic process, biological process
noun calcification
nounhuman process
noun conformity, conventionality, convention, conventionalism

Siste orddelinger av dette språket